Ørland Legesenter
Utviklet av
Visma Unique AS
Velkommen


Legesenteret er åpent mandag tom fredag fra kl. 09 til 15. Telefonen er stengt mellom kl.11.30 og 12.30.

Telefonnummeret er 72514100. Vi har dessverre et problem med overbelastede linjer- vi har 26 linjer inn men kun 3 legesekretærer i gangen til å betjene disse. Vi foretrekker derfor kontakt via vår E-portal -se under.

Ved særlig presserende og akutt sykdom kan du også nå oss på vårt nødnummer 72 51 41 01 evt via AMK tlf 113.

Vi har også 2 sjømannsleger  (Hestnes og Jensvold) og 1offshore petroleumslege (Hestnes) 

Utenom kontortid henv legevaktsentralen OSS tlf. 72480100

Våre legesekretærer og sykepleiere er meget erfarne og kan som oftest svare på de spørsmål du skulle ha, evt etter rådførsel med en av legene.

Vi mottar øyeblikkelig hjelp- konsultasjoner for egne listepasienter uten timeavtale, men man må da avfinne seg med at man ikke nødvendigvis vil bli tilsett av egen lege.

For elektronisk timebestilling,reseptbestilling mm :vi har skiftet datasystem og dette systemet er enda ikke oppe og går- men kommer snart
Dette forutsetter at ditt mobilnummer er registrert hos oss.